Θουκυδίδη Ιστορία Α΄ ενιαίου λυκείου

6ο και 7ο βιβλίο

15.05 

Το βιβλίο αυτό αποτελεί όχι μόνο ένα πλήρες βοήθημα για τους μαθητές της Α` Λυκείου αλλά και έναν χρήσιμο οδηγό προς τους εκπαιδευτικούς για τη διδασκαλία της Ιστορίας του Θουκυδίδη στο Λύκειο. Η μέθοδος προσέγγισης του κειμένου είναι λειτουργική και πρωτοποριακή και συμβάλλει στη βαθύτερη ερμηνεία του. Τα αποσπάσματα από το 6ο και 7ο βιβλίο του Θουκυδίδη, που περιλαμβάνει το σχολικό εγχειρίδιο, διαρθρώνονται στο παρόν βιβλίο σε διδακτικές ενότητες, διευκολύνοντας το μαθητή να εμπεδώσει τη γνώση και τον καθηγητή να ανταποκριθεί στα νέα εκπαιδευτικά δεδομένα.

Εκδότης: Μεταίχμιο

ISBN_13: 978-960-375-181-6

Έτος: 2001

Συντελεστής: Μπιτσιάνης, Αντώνης

Σελίδες: 260