Θρέψη – λίπανση των φυτών

Λαχανικά - βιομηχανικά φυτά: Φυτά μεγάλης καλλιέργειας

16.12 

Το παρόν τεύχος στην ουσία συνιστά μία ανασκόπηση της ελληνικής βιβλιογραφίας, εμπλουτισμένη με στοιχεία από τη διεθνή βιβλιογραφία. Καταβλήθηκε μία ιδιαίτερα μεγάλη προσπάθεια ώστε να συλλεγούν στοιχεία που σχετίζονται άμεσα με αυτό που ακούει στο όνομα `Ορθολογιστική Λίπανση`. Τα θρεπτικά που απομακρύνονται με την καλλιέργεια, ο ρυθμός πρόσληψης των θρεπτικών και η μεταξύ τους σχέση, η φυλλοδιαγνωστική και τα όρια επάρκειας των θρεπτικών σε συνδυασμό με τη γονιμότητα του εδάφους και την αποτελεσματικότητα της λίπανσης, είναι αυτά που πρέπει να γνωρίζουμε (τουλάχιστον τα σημαντικότερα) ώστε να προχωρήσουμε σε ορθές -ορθολογικές συστάσεις λίπανσης.
Το παρόν τεύχος απευθύνεται στους συναδέλφους στην εφαρμογή με την ελπίδα να τους βοηθήσει αποτελεσματικά στο σημαντικό κεφάλαιο που λέγεται Λίπανση. Αποτελεσματικότερες λιπάνσεις σημαίνει παραγωγή, ποιότητα, οικονομία και πάνω απ` όλα υγεία σε εμάς και στο περιβάλλον.


[Απόσπασμα από το κείμενο της εισαγωγής της έκδοσης]

Εκδότης: Σταμούλη Α.Ε.

ISBN_13: 978-960-351-123-6

Έτος: 1997

Συντελεστής: Τσαπικούνης, Φάνης Α.

Σελίδες: 167