Θρέψη, λίπανση των φυτών

Έδαφος, νερό, ευτροφισμός, μυκόρριζες

13.97 

Η Θρέψη-Λίπανση και η Φυτοπροστασία συνιστούν τις δύο σημαντικότερες παραμέτρους για μια πετυχημένη καλλιέργεια. Η ορθολογιστικότητα στη χρήση των μέσων της Θρέψης-Λίπανσης και της Φυτοπροστασίας είναι αυτή που θα προσδιορίσει το ύψος της παραγωγής και το κόστος της. Τα προβλήματα υγείας που μπορεί να προκύψουν (νιτρώδη-νιτρικά-φυτοφάρμακα) από τα παραγόμενα προϊόντα είναι λίγο-πολύ γνωστά και είναι ένας από τους σημαντικότερους λόγους που πρέπει να μας οδηγήσουν στην ορθολογική χρήση της λίπανσης και της φυτοπροστασίας. Όμως, όσον αφορά τη Θρέψη-Λίπανση, για να γίνουν ακίνδυνα και αποτελεσματικά τα όπλα αυτά των αγροτών, θα πρέπει να υπάρχουν γνώσεις και ενημέρωση γύρω από τις απαιτήσεις των φυτών και να είναι δυνατή η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων ανάλυσης εδάφους, νερού και φυτικών ιστών. Το επόμενο βήμα είναι η ύπαρξη ερευνητικών αποτελεσμάτων με τη βοήθεια των οποίων και με δεδομένα την ανάλυση και τις απαιτήσεις των φυτών να αποφανθούμε για τη λιπαντική τακτική. Εδώ, όμως, γεννάται ένα ερώτημα. Πού βρίσκονται τα ερευνητικά δεδομένα, τα τόσο σημαντικά για ένα γεωπόνο εφαρμογής. Οι γεωπόνοι των γεωργικών εφαρμογών δύσκολα βλέπουν ερευνητικά αποτελέσματα· και βλέπουν δύσκολα, γιατί απλούστατα οι περισσότερες δημοσιεύσεις γίνονται σε επιστημονικά περιοδικά του εξωτερικού, ενώ το μόνο περιοδικό έρευνας του Υπουργείου Γεωργίας με τις ελάχιστες εμφανίσεις του δεν έλυνε το πρόβλημα. Κάτι άρχισε να κινείται τα τελευταία χρόνια με την κυκλοφορία περιοδικών γεωργικού περιεχομένου από ιδιώτες. Η παρούσα προσπάθεια φιλοδοξεί να βοηθήσει το γεωπόνο και τον παραγωγό σε ένα σημείο μεγάλης σπουδαιότητας. Να εκτιμήσει τη θρεπτική κατάσταση του εδάφους και την ποιότητα του αρδευτικού νερού μέσα από τα στοιχεία που παραθέτονται συγκρίνοντάς τα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης. Βέβαια, αυτό είναι η αρχή του προβλήματος και όχι το τέλος του, αλλά ξεκινώντας με σταθερά βήματα μπορούμε να ελπίζουμε με περισσότερη σιγουριά.


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

Εκδότης: Σταμούλη Α.Ε.

ISBN_13: 978-960-351-545-6

Έτος: 2004

Συντελεστής: Τσαπικούνης, Φάνης Α.

Σελίδες: 185