Θρέψη λίπανση φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων

Τροφοπενίες: Τοξικότητες: Φυσιολογικές ανωμαλίες καρπών

145.16 

Εκδότης: Σταμούλη Α.Ε.

ISBN_13: 978-960-351-377-3

Έτος: 2002

Συντελεστής: Σιμώνης, Ασ. Δ.

Σελίδες: 675