Θρήσκευμα και ταυτότης

Πλήρης και στοιχειοθετημένη ανάλυσις του ζητήματος δια την αναγραφήν του θρησκεύματος εις τας ταυτότητας

8.99 

Εκδότης: Ήλεκτρον

ISBN_13: 978-960-8358-06-5

Έτος: 2004

Συντελεστής: Πλεύρης, Κωνσταντίνος Α.

Σελίδες: 80