Θρακική προσωπογραφία

Θρακική επετηρίς 1897

11.48 

Θρακικαί Αναμνήσεις: «Ως δια σπινθήρος ηλεκτρικού ησθάνθην δονηθείσαν πάσαν την ύπαρξίν μου άμα διελθών την και εις εμέ σταλείσαν αγγελίαν περί εκδόσεως Θρακικού Ημερολογίου. Της Θράκης το σέμνωμα, τουτέστιν η πρωτεύουσα της Ανατολής, υπήρξε δι` εμέ σταδιοδρομίας νέας πεδίον, ης και πολλαί φάσεις έμελλον μοιραίως να κοσμώνται τω ονόματι του ετέρου των δύο μεγάλων περιπύστων τμημάτων του εθνισμού ημών, της Θράκης και της Μακεδονίας. [...]»

Εκδότης: Ρήσος

ISBN_13: 978-960-7056-08-5

Έτος: 1991

Συντελεστής: Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

Σελίδες: 320