Θρησκεία και πολιτισμός των προϊστορικών κοινωνιών και των αρχαίων λαών

32.98 

Η θρησκεία αποτελεί το πιο ουσιαστικό κεφάλαιο του πνευματικού βίου και του πολιτισμού της ανθρωπότητας. Γνώση βαθύτερη του ανθρώπου, της ιστορία και του πολιτισμού δεν είναι εφικτή χωρίς τη γνώση των διαφόρων θρησκευτικών εκδηλώσεων του ανθρώπινου βίου. Η εργασία αυτή έχει σκοπό να προσεγγίσει τη θρησκευτική ζωή και εμπειρία του αρχέγονου ανθρώπου και των αρχαίων ιστορικών λαών. Γι’ αυτό, αφού στο πρώτο μέρος εκθέτει τις γενικές αρχές και μεθόδους της επιστήμης της θρησκειολογίας, με τις οποίες η επιστήμη αυτή εργάζεται για να προσεγγίσει την παγκόσμια θρησκευτική εμπειρία, στο δεύτερο μέρος επιχειρεί να εισδύσει στο απώτατο παρελθόν και να ανιχνεύσει, κατά το δυνατόν, τη θρησκευτική σκέψη και ζωή του προϊστορικού ανθρώπου. Φτάνοντας ύστερα στο γλυκοχάραμα της ιστορίας, προσπαθεί να παρακολουθήσει με σαφέστερα πλέον τεκμήρια τη γένεση των μεγάλων πολιτισμών και θρησκειών των αρχαίων ιστορικών λαών. (...)


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

Εκδότης: Σφακιανάκη Κορνηλία

ISBN_13: 978-960-87136-0-4

Έτος: 2005

Συντελεστής: Ζιάκας, Γρηγόριος Δ.

Σελίδες: 419