Θρησκευτικά Α΄ γυμνασίου

Παλαιά Διαθήκη, η προϊστορία του χριστιανισμού: Σύμφωνα με το νέο σχολικό βιβλίο και το διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών

7.43 

Εκδότης: Μεταίχμιο

ISBN_13: 978-960-501-280-9

Έτος: 2011

Συντελεστής: Αντωνάκου, Βασιλική

Σελίδες: 258