Θρησκευτικά Α΄ γυμνασίου

Π. Διαθήκη, η προϊστορία του χριστιανισμού

12.37 

Εξαντλημένο

Η κατανόηση και η επιμελής μελέτη του κειμένου του σχολικού εγχειριδίου αποτελεί βασικό στόχο αυτού του βιβλίου. Στις ενότητές του περιλαμβάνονται:
-Περιληπτική απόδοση των κειμένων
-Ερωτήσεις σε όλες τις απαντήσεις του σχολικού βιβλίου
-Παραδείγματα απαντήσεων στις προτεινόμενες δραστηριότητες.

Εκδότης: Βολονάκη

ISBN_13: 978-960-381-338-5

Έτος: 2006

Συντελεστής: Μάγκα, Χρυσάνθη

Σελίδες: 227