Θρησκευτικά Α΄ λυκείου

Ορθόδοξη πίστη και λατρεία

15.58 

Το βιβλίο αυτό αναφέρεται στην Ορθόδοξη Πίστη και Λατρεία, σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για το Γενικό Λύκειο. Η χριστιανική πίστη, και άρα η ορθόδοξη χριστιανική λατρεία, ξεκινάει από την εποχή της επίγειας δράσης του Χριστού, διαμορφώνεται από τους Αποστόλους και τους διαδόχους τους, ολοκληρώνεται κατά τη βυζαντινή περίοδο και καταλήγει στη σύγχρονη εποχή, διατηρώντας τη συνέχεια και την ενότητά της. Η ορθόδοξη χριστιανική λατρεία βιώνεται μέσα στην Εκκλησία με τα Μυστήρια και τις γιορτές.

Στο βιβλίο περιέχονται:
- τα κύρια σημεία και η συνοπτική απόδοση κάθε διδακτικής ενότητας,
- απαντήσεις στα "Θέματα προς συζήτηση" του σχολικού βιβλίου,
- επιπλέον στοιχεία, που συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της διδακτικής ενότητας,
- ερωτήσεις (αντιστοίχισης, σωστού.λάθους, πολλαπλής επιλογής) σε κάθε μάθημα,
- επαναληπτικές ερωτήσεις στο τέλος κάθε κεφαλαίου.

Μέσα από το βιβλίο αυτό επιχειρείται η θεώρηση της ορθόδοξης πίστης ως πρόταση νέου τρόπου ζωής και όχι ενός παρωχημένου και μουσειακού θεσμού. Η Ορθοδοξία, ως τρόπος ζωής, νοηματοδοτεί τη ζωή των ανθρώπων γιατί δεν έχει αδιέξοδα, αφού ο ακρογωνιαίος λίθος της είναι ο ίδιος ο Χριστός.

Εκδότης: Σαββάλας

ISBN_13: 978-960-449-998-4

Έτος: 2010

Συντελεστής: Σοφού, Σταυρούλα

Σελίδες: 462