Θρησκευτικά Β΄ γυμνασίου

Καινή Διαθήκη: Ο Ιησούς Χριστός και το έργο Του

12.14 

Η δράση, το έργο και η διδασκαλία του Ιησού Χριστού αποτελούν αιώνια πηγή ζωής για τον άνθρωπο. Στο βιβλίο λοιπόν αυτό επιχειρείται, μέσα από την παρουσίαση αποσπασμάτων της Καινής Διαθήκης, να προσεγγίσουν οι μαθητές τις διαχρονικές αξίες και αλήθειες του καινούριου κόσμου που έφερε ο Ιησούς στην ανθρωπότητα.

Με αυτό τον τρόπο τα παιδιά μας, θα μπορέσουν όχι μόνο να γνωρίσουν την ουσία της χριστιανικής διδασκαλίας, αλλά και να απαντήσουν σε θεμελιώδεις ερωτήσεις και αναζητήσεις, που τα απασχολούν για το σκοπό και την αξία της ίδιας της ύπαρξης τους.

Το βιβλίο αυτό, αποτέλεσμα κοπιαστικής προσπάθειας, έχει δομηθεί ανά διδακτική ενότητα ως εξής:
- Διδακτικοί στόχοι
- Νοηματική απόδοση των κειμένων
- Κύρια σημεία
- Διευκρινίσεις και πρόσθετα σχόλια
- Ερωτήσεις κατανόησης
- Απαντήσεις στις ερωτήσεις και τις εργασίες του σχολικού βιβλίου
- Δραστηριότητες εμπέδωσης

Πιστεύω ότι μαζί με τα επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης και την τράπεζα θεμάτων (κυριότερα θέματα της διδακτέας ύλης), προσφέρεται η δυνατότητα στο μαθητή να κατανοήσει και να εμπεδώσει καλύτερα τους διδακτικούς στόχους κάθε ενότητας.

(από τον πρόλογο του συγγραφέα)

Εκδότης: Ελληνοεκδοτική

ISBN_13: 978-960-8458-62-8

Έτος: 2007

Συντελεστής: Κατσαρέας, Πέτρος

Σελίδες: 286