Θρησκευτικά Β΄ γυμνασίου

Με ανθολόγηση κειμένων

10.75 

Οι έννοιες που θίγονται στο επίσημο σχολικό βιβλίο παρουσιάζονται με αναλυτικό και εύληπτο τρόπο από το βιβλίο αυτό. Οι πρόσθετες πληροφορίες και τα παράλληλα κείμενα που περιλαμβάνει θα βοηθήσουν στην προσέγγιση των θεολογικών προβλημάτων και εννοιών που θίγονται στο βιβλίο. Οι απαντήσεις στις εργασίες του σχολικού βιβλίου θα αποτελέσουν οδηγό για την επιτυχή ανταπόκριση στις ανάγκες του μαθήματος.

Εκδότης: Εκδόσεις Πατάκη

ISBN_13: 978-960-16-1867-8

Έτος: 2006

Συντελεστής: Τριανταφύλλου, Δημήτρης Α.

Σελίδες: 223