Θρησκευτικά Β΄ γυμνασίου

10.75 

Οι έννοιες που θίγονται στο σχολικό βιβλίο παρουσιάζονται με αναλυτικό και εύληπτο τρόπο από το βιβλίο αυτό. Διδακτική και συγγραφική εμπειρία των συγγραφέων καθώς και η επιστημονική επάρκειά τους εγγυώνται πως το βιβλίο αυτό θα αποτελέσει πολύτιμο και έγκυρο οδηγό για την προσέγγιση των θεολογικών προβλημάτων και εννοιών που θίγονται στο σχολικό βιβλίο. Επιπλέον, οι απαντήσεις στις εργασίες του σχολικού βιβλίου θα αποτελέσουν οδηγό για την επιτυχή ανταπόκριση στις ανάγκες του μαθήματος.

Εκδότης: Εκδόσεις Πατάκη

ISBN_13: 978-960-16-2230-9

Έτος: 2006

Συντελεστής: Αργυρόπουλος, Ανδρέας Χ.

Σελίδες: 224