Θρησκευτικά Γ΄ γυμνασίου

Θέματα από την ιστορία της εκκλησίας

12.55 

Η ιστορία είναι σημαντικός παράγοντας του πολιτισμού, επειδή βοηθάει μέσα από τη γνώση του παρελθόντος να εξηγήσουμε το παρόν και ίσως να φωτίσουμε το μέλλον. Στο πλαίσιο αυτό συντάσσεται και η μελέτη της Εκκλησιαστικής Ιστορίας, ως μέρος της γενικότερης Ιστορίας.
Στο βιβλίο αυτό, γίνεται η προσπάθεια να αντιληφθεί ο μαθητής το ρόλο που παίζει το θρησκευτικό συναίσθημα στον τρόπο δράσης των ανθρώπων, καθώς και τη σημασία της εξέλιξης του Χριστιανισμού για την ανάπτυξη του πολιτισμού στον κόσμο, από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσης του έως σήμερα.
Έτσι προσφέρεται η δυνατότητα, μέσα από την ιστορική γνώση, να κατανοήσει την πραγματική έννοια της Εκκλησίας και να ερμηνεύσει τα διάφορα γεγονότα της πορείας της.
Το βιβλίο μας, αποτέλεσμα επίπονης προσπάθειας, έχει δομηθεί ανά διδακτική ενότητα ως εξής:
- Διδακτικοί στόχοι
- Κύρια σημεία
- Νοηματική απόδοση
- Ερωτήσεις κατανόησης αναπτυγμένες
- Διευκρινίσεις πρόσθετες και σχόλια
- Συνοπτική παρουσίαση των παραθεμάτων
- Απαντήσεις των ερωτήσεων - εργασιών του σχολικού βιβλίου
- Δραστηριότητες εμπέδωσης.
Έχω την ελπίδα ότι μαζί με τα επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης και την τράπεζα θεμάτων (κυριότερα θέματα της διδακτέας ύλης) προσφέρεται η δυνατότητα:
α. αφενός ο μαθητής να κατανοήσει και να εμπεδώσει καλύτερα τους διδακτικούς στόχους κάθε ενότητας,
β. αφετέρου ο συνάδελφος εκπαιδευτικός να έχει ένα πρόσθετο υποστηρικτικό υλικό στο έργο του. (από τον πρόλογο του συγγραφέα)

Εκδότης: Ελληνοεκδοτική

ISBN_13: 978-960-8458-60-4

Έτος: 2006

Συντελεστής: Κατσαρέας, Πέτρος

Σελίδες: 297