Θρησκευτικά Γ΄ γυμνασίου

Θέματα από την ιστορία της εκκλησίας: Σύμφωνα με το νέο σχολικό βιβλίο και το διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών

9.68 

Το βιβλίο αυτό αποτελεί απαραίτητο βοήθημα για το μαθητή, ώστε να κατανοήσει και να αφομοιώσει την ύλη του μαθήματος, αλλά και χρήσιμο εργαλείο για τον εκπαιδευτικό στην προσπάθειά του για μια λειτουργική οργάνωση του καθημερινού μαθήματος.
Συγκεκριμένα, κάθε διδακτική ενότητα περιλαμβάνει:
-τους στόχους της διδασκαλίας
-παρουσίαση του περιεχομένου με τη μορφή ερωτήσεων - απαντήσεων
-απαντήσεις σε όλες τις ασκήσεις-δραστηριότητες του σχολικού βιβλίου
-Συμπληρωματικές ασκήσεις (ανοικτού και κλειστού τύπου)
-Κριτήριο αξιολόγησης (στο τέλος κάθε κεφαλαίου).
Στο Παράρτημα δίνονται οι απαντήσεις σε όλες τις συμπληρωματικές ασκήσεις και τα κριτήρια αξιολόγησης.

Εκδότης: Μεταίχμιο

ISBN_13: 978-960-455-020-3

Έτος: 2006

Συντελεστής: Αντωνάκου, Βασιλική

Σελίδες: 160