Θρησκευτικά Γ΄ γυμνασίου

Θέματα από την ιστορία της εκκλησίας: Σύμφωνα με το νέο σχολικό βιβλίο και το διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών

7.43 

Εκδότης: Μεταίχμιο

ISBN_13: 978-960-501-288-5

Έτος: 2011

Συντελεστής: Αντωνάκου, Βασιλική

Σελίδες: 160