Θρησκευτικά και Πολιτισμικά Πρότυπα στο μάθημα “Η γλώσσα μου” της Α/βάθμιας εκπαίδευσης

Το διδακτικό τους περιεχόμενο

12.90 

Στόχος της εργασίας αυτής είναι να αποκαλυφθεί, με σαφή και συγκεκριμένα στοιχεία, το ήθος, οι ιδέες, οι αξίες και γενικά το περιεχόμενο της ελληνικής εκπαιδευτικής πράξης, με βάση το μάθημα στο οποίο δίδεται το μεγαλύτερο βάρος στην Α/βάθμια Εκπαίδευση: "τη γλώσσα". Στα πλαίσια αυτής της αναζήτησης επιχειρήσαμε με την παρούσα εργασία να αφήσουμε την επιφάνεια και να εισχωρήσουμε στην ουσία της ελληνικής εκπαίδευσης, ερευνώντας και καταγράφοντας ποσοτικά, και ποιοτικά τα πρότυπα που προσφέρονται σήμερα στα παιδιά τον δημοτικού σχολείου κατά τη διδασκαλία τον γλωσσικού τους μαθήματος.

Εκδότης: Έλλην

ISBN_13: 978-960-286-300-8

Έτος: 1997

Συντελεστής: Ρεράκης, Ηρακλής Μ.

Σελίδες: 236