Θρησκευτικά ΣΤ΄ δημοτικού

8.61 

Στο βιβλίο περιέχονται:
- Αναλυτική παρουσίαση των μαθημάτων
- Απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις - δραστηριότητες του σχολικού βιβλίου
- Συμπληρωματικές ερωτήσεις - απαντήσεις για την κατανόηση της ύλης
- Χρησιμοποίηση του Internet στη συλλογή πρόσθετου υλικού

Εκδότης: Δαρδανός Χρήστος Ε.

ISBN_13: 978-960-380-181-8

Έτος: 2007

Συντελεστής: Καραβασίλης, Δημήτρης Ν.

Σελίδες: 218