Θρησκευτικοί προσανατολισμοί

Συλλογή άρθρων περί των θρησκευτικών βασικών αληθειών, του κοινωνικού αντικτύπου των και της εν Ελλάδι θρησκευτικής καταστάσεως

0.00 

Η ανά χείρας μελέτη άρθρων του Παναγιώτη Μαρίνη περιλαμβάνει κείμενα τα οποία εγράφησαν κατά την διάρκεια του 2001. Εις αυτά αναλύεται, μεταξύ άλλων:
- Το θέμα της θρησκείας υπό την κοινωνικήν πλευράν του, δηλαδή η θεώρησις της θρησκείας ως συστήματος αξιών.
- Η αληθής υφή της Ελληνικής Θρησκείας του Δωδεκαθέου.
- Η θέσις και η πρότασις δια μίαν ουσιαστικήν αναγέννησιν των κλασσικών ιδεωδών.
- Η βασική διαφορά μεταξύ των παραδοσιακών κοινωνιών και των κοινωνιών βυζαντινού τύπου.
- Η συνταρακτική εμφάνισις της κοσμοπολιτικής θρησκείας εις την διεθνή σκηνήν δια των τραγικών συμβάντων της 11-9-2001.

Εκδότης: Νέα Θέσις

ISBN_13: 978-960-7076-14-4

Έτος: 2002

Συντελεστής: Μαρίνης, Παναγιώτης

Σελίδες: 272