Θρύλοι και παραμύθια για τη χώρα του χρυσού

28.09 

(...) Η παρούσα μελέτη έχει τις ρίζες της στην ανακοίνωση που παρουσίασα σε εκείνη τη συνεδρία. Θέμα μου ήσαν οι μυθοπλασίες για τόπους πολύτιμων υλικών, οι οποίες είναι διαδεδομένες στη νεότερη παραμυθιακή παράδοση, αλλά πρόδρομοι τους απαντούν ήδη σε αρχαίες αφηγήσεις, τόσο στον ελληνορωμαϊκό κόσμο όσο και στην Ανατολή. Το αυθεντικό κείμενο της ομιλίας μου θα τυπωθεί σύντομα στα πρακτικά του συνεδρίου, τα οποία ετοιμάζεται να εκδώσει το Κέντρο Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Στο μεταξύ, όμως, εγώ συνέχισα τις έρευνές μου πάνω στο ίδιο θέμα, συγκεντρώνοντας πολύ περισσότερο υλικό και εξετάζοντας διεξοδικά μια πλειάδα ελληνικών και ανατολικών αφηγήσεων. Έτσι προέκυψε ή ανά χείρας μονογραφία, πού έκρινα σκόπιμο να την δημοσιεύσω σε ξεχωριστό τόμο. Συναντιούνται εδώ, όπως και σε αλλά δοκίμιά μου, τα δύο ερευνητικά θέματα πού με απασχολούν κατεξοχήν τα τελευταία χρόνια: ό λαϊκός αφηγηματικός πλούτος του αρχαίου κόσμου και ή αλληλεπίδραση ανάμεσα στις αφηγηματικές παραδόσεις της Ελλάδας και της Ανατολής. Στό τέλος πρόσθεσα ένα επίμετρο με μεταφράσεις των κυριότερων και εκτενέστερων κειμένων που συζητούνται στη μελέτη - έκτος από εκείνα του Αριστοφάνη και του Ηρόδοτου, πού παρατίθενται ολόκληρα στα οικεία κεφάλαια. Συντομότερα χωρία αναγράφονται ή μεταφράζονται στις σημειώσεις που ακολουθούν το κύριο σώμα της μελέτης. Με όλα αυτά ό αναγνώστης μπορεί να σχηματίσει επαρκή εικόνα για τον τύπο των αφηγήσεων που εξετάζονται εδώ και για τα βασικά μοτίβα τους. (...)


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

Εκδότης: Στιγμή

ISBN_13: 978-960-269-232-5

Έτος: 2011

Συντελεστής: Καλιακάτσος, Αιμίλιος

Σελίδες: 352