Θωρακοχειρουργικά θέματα

27.43 

Το βιβλίο αυτό περιγράφει ορισμένα νοσήματα θωρακοκαρδιοχειρουργικού τομέα. Αποτελεί μεταφορά εμπειριών και βιωμάτων αναφορικά με ασθενείς που αντιμετωπιστήκαν σε νοσοκομεία όπου υπηρέτησε η συγγραφέας.

Η γνώση αφορά τόσο τους πάσχοντες όσο και τους υγιείς, τους φοιτητές, τους νοσηλευτές και τους ιατρούς.

Εκδότης: Γκιούρδας Β.

ISBN_13: 978-960-387-926-8

Έτος: 2011

Συντελεστής: Τσαντσαρίδου, Αγγελική Ι.

Σελίδες: 254