Θύβρις

Σύλλαβος μελετημάτων του ελληνο-ιταλικού θεματολογίου

26.97 

Εκδότης: Δόμος

ISBN_13: 978-960-353-062-6

Έτος: 1999

Συντελεστής: Ζώρας, Γεράσιμος Γ.

Σελίδες: 543