Θύματα εγκλημάτων και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

50.30 

Η κυρία Κορμικιάρη υπεισέρχεται με την εργασία της για τα "Θύματα εγκλημάτων και ΜΜΕ στη Γερμανία και στην Ελλάδα" μεταξύ άλλων σε αυτά τα από θεωρητικής, πρακτικής και δικαιοπολιτικής άποψης επίκαιρα πεδία των εμπειριών των θυμάτων, των άμεσων συνεπειών τους (πρωτογενής θυματοποίηση) και των έμμεσων συνεπειών τους (δευτερογενής θυματοποίηση από αντιδράσεις του περιβάλλοντος και ενδεχομένως από την ποινική διαδικασία).

Εκδότης: Σάκκουλας Αντ. Ν.

ISBN_13: 978-960-15-2367-5

Έτος: 2010

Συντελεστής: Ανδρουλάκης, Νικόλαος Κ.

Σελίδες: 484