Θύμιος Δεδούσης, ο εθνομάρτυς αγωνιστής

Λοχαγός - βουλευτής: Μάιος 1941 - Απρίλιος 1947

11.18 

[...] Εις τα θυελλώδη γεγονότα, που θα ίδη ο αναγνώστης εξιστορούμενα εις το παρόν βιβλίον, υπάρχει μία μορφή εμπνευστού και πρωταγωνιστού, που επέρασε πλέον εις τον κόσμον του θρύλου.
Σπανίως οι οραματισταί μεγάλων ιδεών και συνάμα ηρωϊκοί εκτελεσταί των αφήνουν τόσον αδράν, τόσον προσωπικήν θα ελέγαμεν, την σφραγίδα των επί του επιτελεσθέντος έργου. Κατ` αυτόν τον τρόπον η εξιστόρησις της δράσεως των είναι συνάμα και η διαπραγμάτευσις των συμβάντων εθνικών γεγονότων μεγαλειώδους ανατάσεως.
Ο Θύμιος Δεδούσης είναι ο πρωταγωνιστής των δραματικών αυτών γεγονότων. [...]
(από τον πρόλογο του βιβλίου)

Εκδότης: Πελασγός

ISBN_13: 978-960-522-177-5

Έτος: 2003

Συντελεστής: Δεδούσης, Ιωάννης Δ.

Σελίδες: 104