Θύρα ελέους

3.38 

Εις τη μικρή εργασία αυτή προσπαθούμε να παρουσιάσουμε βασικά Αγιογραφικά - Πατερικά κείμενα προκειμένου να φωτίσουμε τους βασικούς άξονες πορείας ενός ανθρώπου που πορεύεται εν Χριστώ και μιμείται εις τη ζωή του τους φίλους του Κυρίου, δηλαδή τους Αγίους του.

Εις το πρώτο κεφάλαιο προσεγγίζουμε ιστορικά την καθιέρωση του μυστηρίου, τονίζουμε την αναγκαιότητά του και υπογραμμίζουμε ότι η εξαγόρευση των αμαρτιών ανήκει στα πρότυπα που η Εκκλησία διά των Επισκόπων ορίζει.

Εις το δεύτερο κεφάλαιο εξετάζουμε το πρόσωπο του Πνευματικού Πατέρα, τη σχέση του με τον εξομολογούμενο, ποια γνωρίσματα έχει η αληθής μετάνοια και τις ωφέλειες μετά από την εξαγόρευση. Επίσης αναφερόμαστε στο ρόλο των επιτιμίων και τη σχέση που υφίσταται μεταξύ εξομολογήσεως και Θείας Κοινωνίας. [...]

(από την εισαγωγή του βιβλίου)

Εκδότης: Ιδιωτική Έκδοση

ISBN_13:

Έτος: 2006

Συντελεστής: Μπουρνέλης, Απόστολος Ν.

Σελίδες: 69