Ιατρικές πράξεις και ποινική ευθύνη

Θεωρία - νομοθεσία - νομολογία

26.37 

Εκδότης: Σάκκουλας Π. Ν.

ISBN_13: 978-960-420-424-3

Έτος: 2009

Συντελεστής: Καράμπελας, Λάμπρος Δ.

Σελίδες: 192