Ιατρική ευθύνη για μη ενημέρωση ή πλημμελή ενημέρωση του ασθενούς κατά το ελληνικό και το αγγλοσαξονικό δίκαιο

18.93 

Εκδότης: Σάκκουλας Αντ. Ν.

ISBN_13: 978-960-15-0100-0

Έτος: 1999

Συντελεστής: Γεωργιάδης, Απόστολος Σ.

Σελίδες: 206