Ιατρική ευθύνη και ηθική

36.93 

Το ζήτημα των αρχών και αξιών που διέπουν την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος αποτέλεσε στο παρελθόν και συνεχίζει να αποτελεί τον πυρήνα αναρίθμητων δημόσιων συζητήσεων και εκπροσώπων του κλάδου καθώς και άλλων ειδικών επιστημόνων. Ο προσδιορισμός των ηθικών διαστάσεων του ιατρικού επαγγέλματος δεν αποτελείο εύκολο στόχο. Απεναντίας, πρόκειται για εξαιρετικά δύσκολο στόχο, λαμβάνοντας υπόψη ότι η απλή γνώση των καθηκόντων του ιατρού δεν εξασφαλίζει απαραίτητα και την ηθικά ορθή άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.

Εκδότης: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας

ISBN_13: 978-960-8029-73-6

Έτος: 2011

Συντελεστής: Μαυροφόρου - Γιαννούκα, Άννα

Σελίδες: 399