Ιατρική ηθική

12.66 

Η ιατρική ηθική είναι, θα μπορούσε να λεχθεί, τέκνον της αλματώδους εξέλιξης των επιστημών υγείας και της τεχνολογίας, που σημειώθηκε από το δεύτερο ήμισυ του 20ού αιώνα.
Η τεράστια ανάπτυξη της επιστημονικής γνώσης και της τεχνολογίας στον χώρο της υγείας και η ταχύτητα, επίσης, με την οποία επιτεύχθηκε, και εξακολουθεί -με μεγαλύτερη ακόμη, προϊόντος του χρόνου, ένταση- να συντελείται η εξέλιξη αυτή, είχαν ως αποτέλεσμα αφενός μεν να οξυνθούν παραδοσιακά προβλήματα που σχετίζονται με το αγαθό και την ποιότητα της ζωής, αφετέρου δε να προστεθούν σε αυτά καινούρια σχετικά ζητήματα έτσι, ώστε η παραδοσιακή ηθική να μην επαρκεί πλέον για την αντιμετώπιση τους, αλλά να απαιτείται ένας νέος τρόπος χειρισμού των -σε τέτοιο σημείο, μάλιστα, που να μιλάμε για έναν καινούριο τομέα της φιλοσοφίας: την ιατρική ηθική.
Η ιατρική ηθική, όμως, -όσο κι αν τα προβλήματα που περιλαμβάνονται στους κόλπους της απαιτούν έναν διαφορετικό, πολύ πιο σύνθετο, τρόπο επίλυσης των σε σχέση με εκείνον που χρειάζονταν για την αντιμετώπιση τους τα ηθικά ζητήματα του παρελθόντος- δεν παύει να ανήκει στην ιστορία της ηθικής φιλοσοφίας, να αποτελεί, για την ακρίβεια, μια επανάσταση μέσα στην ιστορία της ηθικής φιλοσοφίας.
Για να καταλάβει κανείς, ωστόσο, την σημασία μιας επανάστασης, δεν αρκεί να αντιληφθεί το καινούριο που φέρνει η τελευταία αυτή, αλλά να έχει, επίσης, υπόψη του και το παλιό που χρειάστηκε να ξεπεραστεί και να ανατραπεί.
Με το πνεύμα αυτό, λοιπόν, στο μετά χείρας βιβλίο η ιατρική ηθική επιχειρείται να παρουσιαστεί σε σχέση με την ιστορία της ηθικής που προηγήθηκε, να περιγραφούν οι ηθικές θεωρίες οι οποίες διατυπώθηκαν από την αυγή περίπου της φιλοσοφίας έως τα μέσα του 20ού αιώνα έτσι, ώστε να γίνει αντιληπτό ποιες από τις τελευταίες αυτές ξεπεράστηκαν από τα προβλήματα που ανέκυψαν στους κόλπους της ιατρικής ηθικής και ποιες, αν υπάρχουν κάποιες, ή ποια, έστω, σημεία εξ αυτών εξακολουθούν να αποτελούν χρήσιμα εργαλεία για τον χειριστή των ζητημάτων της ιατρικής ηθικής.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Εκδότης: Παπασωτηρίου

ISBN_13: 978-960-491-033-5

Έτος: 2011

Συντελεστής: Πελεγρίνης, Θεοδόσιος Ν.

Σελίδες: 104