Ιατρική παροιμιολογία

10.76 

Παροιμίες που αναφέρονται σε γιατρούς και σε αρρώστους, παροιμίες που αναφέρονται στην υγεία και την αρρώστια, που δηλώνουν εμπειρικές γνώσεις ή δίνουν υγιεινολογικές κατευθύνσεις. Κι ακόμα: παροιμίες που αναφέρονται στα μέρη και τις λειτουργίες του σώματος, σε ειδικά χαρακτηριστικά του, στα βιολογικά υγρά, στα νοσήματα και τις θεραπείες τους. Αυτά όλα συνιστούν την Ιατρική Παροιμιολογία. (. . .)


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

Εκδότης: Βήτα Ιατρικές Εκδόσεις

ISBN_13: 978-960-7308-72-6

Έτος: 2002

Συντελεστής: Ρηγάτος, Γεράσιμος Α.

Σελίδες: 152