Ιατρική πληροφορική

31.95 

Η καλή ιατρική πράξη στηρίζεται στη σωστή ιατρική απόφαση και αυτή με τη σειρά της στηρίζεται στην εκμετάλλευση όλων των πληροφοριών που έχει ο γιατρός στη διάθεσή του.
Στο παρελθόν οι διαθέσιμες πληροφορίες ήσαν περιορισμένες και είχαν σχέση κυρίως με τα στοιχεία της φυσικής εξέτασης (συμπτώματα, σημεία κ.λ.π.) και με κάποια απλά εργαστηριακά ευρήματα. Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει, η ραγδαία ανάπτυξη της Ιατρικής Τεχνολογίας προσφέρει στο γιατρό ένα μεγάλο πλήθος εργαστηριακών μεταβλητών, σημάτων, εικόνων κ.λ.π. με λογική συνέπεια να σκεφθεί κανείς ότι ο γιατρός θα πάρει πιο σωστές αποφάσεις, αφού έχει στη διάθεσή του πολύ περισσότερες πληροφορίες για το πρόβλημα που τον απασχολεί. Σίγουρα οι `δυνατότητες` που δίνει η εξέλιξη της τεχνολογίας είναι εξαιρετικές αλλά για να μεταφραστούν αυτές οι `δυνατότητες` σε βελτιωμένη ιατρική απόφαση απαιτείται παράλληλη πρόοδος στη διαχείριση και τον συνδυασμό αυτού του τεράστιου όγκου πληροφοριών. Προκύπτει άμεσα για παράδειγμα, το πρόβλημα του πως θα συνδυασθεί με το βέλτιστο τρόπο η πληροφορία μιας τρισδιάστατης απεικόνισης απολογιστικής τομογραφίας με τα δεδομένα της κλινικής εξέτασης. Η πρώτη πληροφορία δίνεται υπό μορφή μιας σειράς πινάκων όπου ο κάθε πίνακας περιέχει περίπου 1.000.000 (1024χ1024) αριθμητικά δεδομένα, ενώ η δεύτερη πληροφορία μπορεί να δοθεί με ποιοτικούς ή και υποκειμενικούς χαρακτηρισμούς της μορφής `κακή όψη`, καλή κατάσταση κ.λ.π. Γενικά η πληροφορία που συναντάμε στην ιατρική πράξη είναι διαφορετικής φύσεως από αυτή που συναντάμε στις εφαρμογές των θετικών επιστημών. Παρουσιάζει μεγάλη ετερογένεια πηγών (γιατρός, εργαστηριακά συστήματα, απεικονιστικά συστήματα κ.λ.π.) και μορφών (διακριτά αριθμητικά δεδομένα, συνεχείς μεταβλητές, τρισδιάστατες εικόνες, χωροχρονικές κατανομές, κείμενα κ.λ.π.). Επιπλέον ενώ ένα μέρος αυτής της πληροφορίας είναι κωδικοποίησιμο (όγκος (mm3) μιας περιοχής ενδιαφέροντος, τιμή της εργαστηριακής μεταβλητής, χρόνος απέκκρισης του φαρμάκου κ.λ.π) υπάρχει ένα μεγάλο μέρος ιατρικής πληροφορίας που είναι ασαφές (χλωμός, μερική ίαση κ.λ.π).
Όμως το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζεται στην ιατρική πράξη είναι ότι το σύνολο των διαδικασιών της (διάγνωση, πρόγνωση, θεραπευτική επιλογή) δεν ακολουθεί την τυπική λογική όπου μια πρόταση είναι ή αληθής ή ψευδής. Οι ιατρικές αποφάσεις λαμβάνονται υπό καθεστώς `αβεβαιότητας`. Αυτή η `αβεβαιότητα` και απροσδιοριστία οφείλεται σε διάφορους λόγους εκ των οποίων οι σπουδαιότεροι είναι:
1. Οι μεταβλητές (ποσοτικές ή ποιοτικές) που εμπλέκονται στην ιατρική πράξη υπόκεινται σε τυχαία σφάλματα (είναι `θορυβώδεις`) με συνέπεια οι τιμές τους να μην προσδιορίζονται με απόλυτη βεβαιότητα αλλά με μια πιθανότητα επαλήθευσης.
2. Η βαρύτητα της κάθε ιατρικής μεταβλητής στην τελική διαγνωστική ή προγνωστική απόφαση είναι ασαφής και αβέβαιη.
3. Δεν είναι γνωστό το σύνολο των μεταβλητών που εμπλέκονται σε ένα ιατρικό πρόβλημα γιατί, παρ` όλη την εξέλιξη της ιατρικής τεχνολογίας, θα υπάρχουν πάντα `κρυμμένοι` μηχανισμοί του ανθρώπινου οργανισμού και `κρυμμένες` ιατρικές μεταβλητές.
Το ξεπέρασμα αυτών των δυσκολιών και η πρακτική μείωση της αβεβαιότητας ήταν ένα πρόβλημα πολύ μεγάλης πολυπλοκότητας με αδιανόητη έστω και τη μερική του επίλυση πριν από τριάντα χρόνια. Γι` αυτό ενώ η συμβολή της πληροφορικής στην ιατρική έρευνα είχε σημαντική πρόοδο η αντίστοιχη συμβολή στην ιατρική πράξη ήταν μικρή ως αμελητέα. Η εκρηκτική εξέλιξη της υπολογιστικής ισχύος των ηλεκτρονικών υπολογιστών μαζί με την εκθετική ανάπτυξη των επικοινωνιών και τη δημιουργία τεράστιων δικτύων μοιράσματος και επεξεργασίας πληροφοριών, άλλαξε το σκηνικό με ένα συνταρακτικό τρόπο. Αποτελέσματα αυτής της αλλαγής ήταν η ανάπτυξη της Ιατρικής Πληροφορικής σε διάφορες κατευθύνσεις, μερικές εκ των οποίων βρίσκονται ήδη στην καρδιά της μοντέρνας ιατρικής πρακτικής, ενώ άλλες δεν έχουν ακόμα ωριμάσει αλλά έχουν τεράστιες προοπτικές για το μέλλον. [...]


[Απόσπασμα από το κείμενο της εισαγωγής της έκδοσης]

Εκδότης: Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας

ISBN_13: 978-960-372-127-7

Έτος: 2009

Συντελεστής: Νικηφορίδης, Γεώργιος Χ.

Σελίδες: 303