Ιατρική στατιστική και στοιχεία βιομαθηματικών

37.63 

`ΒΙΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (Απόσπασμα από τον Πρόλογο του συγγράμματος `Βιομαθηματικά` (1981)`
...Τα Βιομαθηματικά είναι ένας κλάδος των μοντέρνων Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ο οποίος ασχολείται με τη μελέτη, εφαρμογή και ανάπτυξη των μαθηματικών και στατιστικών μεθόδων στην Ιατρική, τη Βιολογία, την Υγιεινή, την Επιδημιολογία και άλλους συναφείς κλάδους. Περιλαμβάνουν τα Μαθηματικά και τη Στατιστική, που είναι απαραίτητα για τη μελέτη των φαινομένων και προβλημάτων των κλάδων αυτών.
Η ανάπτυξη και η διάδοση του ποσοτικού τρόπου σκέψεως είναι ένα από τα χαρακτηριστικά πνευματικά γνωρίσματα της εποχής μας. Η Ιατρική και η Βιολογία δεν παρέμειναν αδιάφορες στην καινούργια αυτή τάση. Παράλληλα με άλλες επιστήμες (Οικονομικά, Ψυχολογία, Κοινωνιολογία κ.λ.π.) δέχθηκαν γενναιόδωρα την επίδραση των Μαθηματικών και της Στατιστικής. Ιδιαίτερες μαθηματικές και στατιστικές μέθοδοι αναπτύχθηκαν για την έκφραση της ποσοτικής ιατρικής σκέψεως. Ο ιατρός, καθώς η τεχνολογία προοδεύει, αντιμετωπίζει ολοένα και περισσότερη ποσοτική πληροφορία παρά περιγραφικά στοιχεία. Ο ερευνητής ενδιαφέρεται να βρει τα μαθηματικά μοντέλα που περιγράφουν τη θεωρία του ή να υπολογίσει το βαθμό εμπιστοσύνης που πρέπει να επισυνάψει στα πειραματικά του αποτελέσματα.
Η ιατρική βιβλιογραφία είναι γεμάτη από αναφορές στις οποίες μαθηματικές και στατιστικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται εκτεταμένα. Στο εξωτερικό Τμήματα (Departments) Βιομαθηματικών και Βιοστατιστικών (Βιομετρίας) ξεπηδούν το ένα μετά το άλλο. Η ανάπτυξη και διάδοση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών δίνουν στο θέμα καινούργια διάσταση, κάνουν την εφαρμογή των μαθηματικών και στατιστικών μεθόδων εύκολη και προσιτή σε όλους.
Η δραστηριότητα όμως αυτή έχει και αρνητικά αποτελέσματα. Μερικές φορές οι βιομαθηματικές μέθοδοι εφαρμόζονται από μη ειδικούς χωρίς να εξετάζονται αν ισχύουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής τους. Οι έννοιες συγχέονται, τα μοντέλα μπερδεύονται, τα πειράματα δε σχεδιάζονται σωστά, τα συμπεράσματα δεν αξιολογούνται κανονικά. Το αποτέλεσμα είναι εύλογο. Με επιστημονικά επιχειρήματα καταλήγουμε σε λανθασμένα συμπεράσματα. Πρόσφατη εργασία που δημοσίευσε το `Journal of the American Medical Association` διαπίστωσε ότι από 149 εργασίες που δημοσιεύθηκαν εντός ενός εξαμήνου σε έντεκα από τα πιο έγκυρα ιατρικά περιοδικά και υπέστησαν ανασκόπηση και κριτική από ειδικούς βιοστατιστικούς, 68% κρίθηκαν ανεπαρκείς ως προς το σχέδιο του πειράματος και τη στατιστική ανάλυση και 5% κρίθηκαν ως απαράδεκτες....


[Απόσπασμα από κείμενο παρουσίασης εκδότη ή έκδοσης]

Εκδότης: Σταμούλη Α.Ε.

ISBN_13: 978-960-351-530-2

Έτος: 2004

Συντελεστής: Παπαϊωάννου, Τάκης

Σελίδες: 489