Ιατρική της εργασίας

Επιδημιολογία και πρόληψη

64.51 

Η επαγγελµατική επιδηµιολογία είναι ένας σχετικά νέος τοµέας της επιδηµιολογίας, ο οποίος ασχολείται µε τις επιπτώσεις της εργασίας και του εργασιακού περιβάλλοντος στην υγεία των εργαζοµένων.
Επιδηµιολογία είναι η µελέτη της συχνότητας και της αιτιολογίας των νοσηµάτων σε ανθρώπινους πληθυσµούς. Για τη µελέτη αυτή χρησιµοποιεί πληθυσµούς ή οµάδες ατόµων και όχι µεµονωµένους αρρώστους ή εργαστηριακές µεθόδους ή πειραµατόζωα.
Κατά συνέπεια, η επαγγελµατική επιδηµιολογία είναι η µελέτη του ρόλου της εργασίας ή και των ειδικών συνθηκών εργασίας στην υγεία του εργαζόµενου. Όπως είναι φυσικό, για τη µελέτη αυτή, η επαγγελµατική επιδηµιολογία χρησιµοποιεί ολόκληρους πληθυσµούς εργαζοµένων και προσπαθεί να συσχετίσει τις διάφορες εµπειρίες τους, κυρίως την έκθεσή τους σε χηµικούς, φυσικούς και άλλους παράγοντες, µε την επακόλουθη ανάπτυξη νόσων ή διαταραχών στην υγεία.
Όπως προαναφέρθηκε, η επαγγελµατική επιδηµιολογία είναι µια εξαιρετικά νέα επιστήµη και η ανάγκη για την ύπαρξή της επιβλήθηκε για διάφορους λόγους, µερικοί από τους οποίους αναφέρονται παρακάτω.
Κατά πρώτον, σε παγκόσµιο επίπεδο γίνεται όλο και περισσότερο κατανοητό το γεγονός ότι η εργασία µπορεί να παίζει σηµαντικό ρόλο στο επίπεδο της υγείας των εργαζοµένων.
Επιπλέον, η βιοµηχανική επανάσταση και η ευρεία χρήση ποικίλων τεχνικών µέσων στο περιβάλλον της εργασίας έφερε το σύγχρονο εργαζόµενο σε επαφή µε χηµικούς και φυσικούς παράγοντες, πολλοί από τους οποίους ήταν ανύπαρκτοι σε προηγούµενες εποχές. Οι πρώτες υποψίες ότι αυτοί οι παράγοντες µπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των ατόµων βασίστηκαν σε παρατηρήσεις σχετικές µε οξέα προβλήµατα, Π.χ. ατυχήµατα, δερµατολογικές νόσους, δηλητηριάσεις κ.λπ.
Αυτού του είδους οι επιπτώσεις, αν και είναι πολύ σηµαντικές και συχνά µπορεί να απειλήσουν και αυτήν ακόµα τη ζωή του εργαζόµενου, είναι σχετικά εύκολο να µελετηθούν και να αποδοθούν αιτιολογικά στο περιβάλλον της εργασίας και γι` αυτό θα µας απασχολήσουν λιγότερο στα επόµενα κεφάλαια.
Σχετικά πρόσφατα αρχίζει να γίνεται κατανοητό ότι και χρόνιες νόσοι, τόσο καλοήθεις, όσο και κακοήθεις, µπορεί να συνδέονται άµεσα ή και να προκαλούνται από διάφορες εκθέσεις στο περιβάλλον της εργασίας.
Η µελέτη της σχέσης της επαγγελµατικής έκθεσης σε όλους αυτούς τους παράγοντες µε τη νοσηρότητα και τη θνησιµότητα του εργαζόµενου πληθυσµού αποτελεί το κύριο αντικείµενο της επαγγελµατικής επιδηµιολογίας. [...] (από την εισαγωγή του βιβλίου)

Εκδότης: Βήτα Ιατρικές Εκδόσεις

ISBN_13: 978-960-8071-91-9

Έτος: 2006

Συντελεστής: Λινού, Αθηνά

Σελίδες: 631