Ιατρική της εργασίας MCQs

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στην ιατρική της εργασίας

15.83 

Οι MCQs αποτελούν μια δημοφιλή μορφή αξιολόγησης κατά την οποία οι ερωτώμενοι καλούνται να επιλέξουν την καλύτερη δυνατή απάντηση (ή απαντήσεις) από μια λίστα διαθέσιμων επιλογών. Στα πολλά πλεονεκτήματα που προσφέρουν, υπάγονται, η αποτελεσματικότερη τεχνική αξιολόγηση, εφόσον βέβαια οι συγγραφείς είναι καλά εκπαιδευμένοι και τα στοιχεία διαθέτουν εξασφαλισμένη ποιότητα, ο μικρότερος χρόνος διαχείρισης μιας δεδομένης ποσότητας υλικού από ότι δοκιμασίες που απαιτούν γραπτές εξετάσεις, η μη απαίτηση ερμηνείας των απαντήσεων και συνεπώς μεροληψίας των εκπαιδευτών, καθώς και η ισχυρότερη πρόβλεψη της συνολικής επίδοσης των σπουδαστών σε σύγκριση με άλλες μορφές αξιολόγησης.
Ανταποκρινόμενοι στο σύγχρονο αίτημα παροχής περίθαλψης και υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης της υγείας των εργαζομένων, υψηλής ποιότητας, οφείλουμε να αξιολογούμε τις γνώσεις των ιατρών εργασίας με ερωτήσεις σχετικά με:
- την καταλληλότητα των αποφάσεων που απαιτούνται για την αρμόδια διαχείριση των εργαζομένων
- τον χρόνο απόκρισης στα κλινικά δεδομένα
- στο βάθος και το εύρος των κλινικών γνώσεων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των αναγκών των ασθενών εργαζομένων
- στη δυνατότητα λήψης κατάλληλων αποφάσεων σε καταστάσεις στρες
- στη συνέπεια της περίθαλψης που παρέχεται
Επιπλέον, οι MCQs απαιτούνται:
- στον προσδιορισμό των εκπαιδευτικών αναγκών
- στην αναθεώρηση των κλινικών δυνατοτήτων ενός ιατρού με ενδιαφέρον για το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας
- στην αξιολόγηση των κλινικών ικανοτήτων ενός ιατρού που ασκεί πρακτική για μεγάλο χρονικό διάστημα

Εκδότης: Ιατρικές Εκδόσεις Γιάννης Β. Παρισιάνος

ISBN_13: 978-960-9553-03-2

Έτος: 2011

Συντελεστής: Ντουνιάς, Γεώργιος Χ.

Σελίδες: 160