Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή και αστικό δίκαιο

27.95 

Η ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή προκαλεί πολλά και κρίσιμα νομικά προβλήματα. Ετερόλογη τεχνητή γονιμοποίηση, παρένθετη μητρότητα, μεταθανάτια τεχνητή γονιμοποίηση, πλεονάζοντα γονιμοποιημένα ωάρια θέτουν στο νομικό ερωτήματα, που επιζητούν απάντηση τόσο από την άποψη του ισχύοντος δικαίου, όσο και από την άποψη της νομοθετικής πολιτικής.
Στο συλλογικό αυτό έργο, που προλογίζεται από τους καθηγητές κ. Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη και Θ.-Κ. Παπαχρίστου, περιλαμβάνονται μελέτες που είχαν κατά καιρούς δημοσιευθεί στο περιοδικό «Κριτική Επιθεώρηση», που διευθύνεται από τους καθηγητές κ.κ. Μιχ. Σταθόπουλο και Σπ. Φλογαΐτη. Πρόκειται για μελέτες αστικού δικαίου, που εξετάζουν, με ευρύτητα πνεύματος και διεπιστημονικότητα, τα σχετικά προβλήματα, προτείνοντας λύσεις και καταθέτοντας απόψεις με γνώμονα πάντοτε την ανάγκη προσαρμογής του αστικού δικαίου σε μια καινούργια πραγματικότητα που η εξέλιξη της γενετικής τεχνολογίας έχει διαμορφώσει.

Εκδότης: Σάκκουλας Αντ. Ν.

ISBN_13: 978-960-15-0722-4

Έτος: 2002

Συντελεστής: Αγαλλοπούλου, Πηνελόπη - Σοφία Χ.

Σελίδες: 287