Ιατρική φυσική και ακτινοφυσική

58.02 

Το παρόν βιβλίο της Υγειοφυσικής έχει σκοπό να συνδέσει την Φυσική με τις Βιολογικές και τις εφαρμοσμένες επιστήμες όπως είναι η Ιατρική. Για αυτό δίνεται σε μερικά σημεία έμφαση σε αρχές της Φυσικής. Χωρίς την κατανόηση αυτών των βασικών αρχών της Φυσικής είναι δύσκολο να εξηγηθούν οι Βιολογικές και Χημικές επιδράσεις, η να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά και ακίνδυνα οι διάφορες πηγές ακτινοβολιών που είναι σήμερα διαθέσιμες.
Έτσι το αντικείμενο μελέτης της Υγειοφυσικής είναι:
α) Η μέτρηση των διαφόρων ακτινοβολιών
β) Η έρευνα για τη σχέση ανάμεσα οπτη επίδραση των ακτινοβολιών με τις αντίστοιχες βιολογικές βλάβες,
γ) Τη μέτρηση και επίδραση όλων των πηγών ραδιενέργειας στο περιβάλλον και
δ) Το σχεδιασμό οργάνων ασφαλείας και των αντιστοίχων εγκαταστάσεων και διαδικασιών.
Πιστεύουμε ότι αυτό το βιβλίο θα προσφέρει γνώσεις και κίνητρα για νέους ερευνητές που ακόμη χρειάζονται για να μελετηθούν και να κατανοηθούν σε βάθος οι επιδράσεις από τις διάφορες ακτινοβολίες

Εκδότης: Παρισιάνου Α.Ε.

ISBN_13: 978-960-394-666-3

Έτος: 2010

Συντελεστής: Άννινος, Φ. Α.

Σελίδες: 290