Ιατρική φυσική. Τόμος Β’

Στοιχεία γενικής φυσικής με εφαρμογές στο ανθρώπινο σώμα: Υπέρηχοι: Laser: ΜRI: Βιομηχανολογία: Μη ιοντίζουσες ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες

40.28 

Εκδότης: University Studio Press

ISBN_13: 978-960-12-1931-8

Έτος: 2010

Συντελεστής: Γκοτζαμάνη - Ψαρράκου, Άννα

Σελίδες: 300