Ιατρική φυσική 1ος

Ακτινοφυσική

49.23 

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Ευχαριστίες

1. Εισαγωγή
JBaynes. MH Dominiczak,
Η ιστορία της βιοχημείας - μια συνοπτική θεώρηση

2. Αμινοξέα και πρωτείνες
Ν Tanigushi
Εισαγωγή
Αμινοξέα
Ταξινόμηση των αμινοξέων με βάση τη χημική τους δομή
Κατάσταση ιονισμού ενός αμινοξέος
Πεπτίδια και πρωτείνες
Καθορισμό και χαρακτηρισμός των πρωτεινών

3.Αίμα και πρωτείνες μεταφοράς ,
W Fraser, JC Chamberlain
Πλάσμα και ορός
Έμμορφα συστατικά
Πρωτεΐνες πλάσματος
Ανοσοσφαιρίνες
Η απάντηση οξείας φάσης

4. Η μεταφορά οξυγόνου
G Helmkamp
Εισαγωγή
Ιδιότητες του Ο2
Γενικά χαρακτηριστικά των σφαιρινών των θηλαστικών
Μυοσφαιρίνη:μια πρωτείνη  που αποθυκεύει Ο2
Αιμοσφαιρίνη:Μια πρωτείνη μεταφοράς Ο2 Εναλλαγή
οξυγόνωσης και αποξυγόνωση της αιμοσφαιρίνης
Αλληλεπίδραση με αλλοστερικούς τροποποιητές
Φυσιολογικές παραλλαγές αιμοσφαιρίνης
Δρεπανοκυτταρική αναιμία
Άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες

5. Πρωτείνες με καταλυτική δράση – Ένζυμα
JFujii
Αρχές ενζυμικής  δράσης και ταξινόμηση των ενζύμων
Κινητική ενζύμων   
Ρύθμιση της ενζυμικής δραστικότητας               

6. Αιμόσταση και θρόμβωση
G Lowe
Αιμόσταση
Αγγειακό τοίχωμα
Αιμοπετάλια
Αίτια αιμορραγίας που σχετίζονται με
διαταραχές των αιμοπεταλίων
Πήξη
Ινωδόλυση                           

7. Μεμβράνες και μεταφορά
Μ Maeda
Οργάνωση των μεμβρανών
Τύποι διεργασιών μεταφοράς   
Παραδείγματα συστημάτων μεταφοράς και σύζευξης τους

8. Βιοενεργητική και οξειδωτικός μεταβολισμός
W Stillway
Η οξείδωση είναι μια πηγή ενέργειας
Ελεύθερη ενέργεια
Σύζευξη με ΑΤΡ        
Σύνθεση ΑΤΡ στο μιτοχόνδριο από τα ανηγμένα συνένζιμα
Το σύστημα μεταφοράς ηλεκτρονίων του μιτοχονδρίου
Η κλίση πρωτονίων που οδηγεί σε σύνθεση ΑΤΡ       
Λόγος Ρ:Ο και έλεγχος  της αναπνοής                     
Αναστολείς του οξειδωτικού μεταβολισμού   

9. Πέψη και απορρόφηση των καυσίμων ενώσεων από το ΓΕΣ
J Broom
Εισαγωγή  
Γενικές αρχές πέψης  
Πεπτικά ένζυμα και ζυμογόνα   
Πέψη και απορρόφηση των υδατανθράκων 
Πέψη και απορρόφηση των λιπιδίων
Πέψη και απορρόφηση των πρωτεϊνών

10. Βιταμίνες, μέταλλα και διατροφή
JBroom      
Συνιστώμενη διαιτιτική πρόσληψη    
Αξιολόγηση της διαθεσημότητας των μικρομοριακών θρεπτικών συστατικών 
Λιποδιαλυτές βιταμίνες   
Υδατοδιαλυτές βιταμίνες

11. Αναερόβιος μεταβολισμός της γλυκόζης στο ερυθροκύτταρο
J Baynes
Εισαγωγή
Γλυκόλυση
Ρύθμιση της γλυκόλυσης
Σύνθεση 2-3, διφωσφογλυκερικού
Η οδός των φωσφορικών πεντοζών
Το οξειδοανανγωγικό στάδιο στην οδό των φωσφορικών
πεντοζών: η σύνθεσηNADPH    
φωσφορικών πεντοζών (Εικ. 11.9)    
Αντιοξειδωτική άμυνα και είδη ενεργού οξυγόνου
Οι ευεργετικές δράσεις του ενεργού Ο2
Η οδός της γλυοξαλάσης: ο ειδικός ρόλος της     γλουταθειόνης  

12. Αποθύκετση και σύνθεση υδατανθράκων στο ήπαρ και στο μυ
JBaynes
Εισαγωγή                  
Δομή του γλυκογόνου        
Η οδός της γλυκογονογενεσής από τη γλυκόζη του αίματος στο ήπαρ 
Η οδός της γλυκογονόλυσης στο ήπαρ
Ορμονική ρύθμιση της γλυκογονόλυσης στο ήπαρ
Μηχανισμός δράσης της γλυκαγόνης
Κινητοποίηση του γλυκογόνου του ήπατος από την επινεφρίνη   
Γλυκογονόλυση στους μυς
Ρύθμιση της γλυκογονογένεσης
Γλυκόνεογένεση

13.Ο κύκλος των τρικαρβοξυλικών οξέων
W Stillway
Εισαγωγή    
Παραγωγή ενέργειας
Βιοσύνθεση   
Πυροσταφυλική καρβοξυλάση
Το σύμπλεγμα της πυροσταφυλικής αφυδρογονάσης
Ένζυμα και αντιδράσεις του κύκλου των  τρικαρβοξυλικών οξέων      
Ρύθμιση του κύκλου των τρικαρβοξυλικών οξέων
Αναπληρωματικές αντιδράσεις

14. Οξειδωτικός μεταβολισμός των λιπιδίων στο
ήπαρ και στους μυς
J Baynes
Ενεργοποίηση των λιπαρών οξέων και η μεταφορά τους
στο μιτοχόνδριο        
Οξείδωση των λιπαρών οξέων           
Κετογένεση στο ήπαρ                       

15. Βιοσύνθεση και αποθήκευση των λιπαρών οξέων
στο ήπαρ και στο λιπώδη ιστό
JBroom
Σύνθεση ίπαρών οξέων                          
Επιμήκυνση των λιπαρών οξέων 
Αποκορεσμός των λιπαρών                     
Αποθήκευση και μεταφορά των λιπαρών οξέων:
η σύνθεση των τριακυλογλυκερολών   
Ρύθμιση των συνολικών λιποαποθηκών του σώματος

16.Βιοσύνθεση της χοληστερόλης στο ήπαρ
GBeastall
Δομή της χοληστερόλης
Βιοσύνθεση της χοληστερόλης
Ο ρόλος της χοληστερόλης
ίολικά οξέα Στεροειδείς ορμόνες
Κιαμίνη D3

17. Λιπίδια και λιποπρωτείνες
ΜΗ  Dominiczak
Λιποπρωτείνες    
Η μεταφορά των λιπαρών οξέων  και των τριγλυκεριδίων
μεταξύ των ιστών  
Χοληστερόλη: Δομικό συστατικό και πρόδρομη ένωση
των στεροειδών ορμονών
Λιποπρωτεΐνες πλάσματος
Αποπρωτεΐνες (απολιποπρωτεΐνες)
Το αποπρωτεϊνικό περιεχόμενο των λιποπρωτεϊνών
Ένζυμα του μεταβολισμού των λιποπρωτεϊνών και
πρωτείνες μεταφοράς
Λιποπρωτείνη (a)  
Μέτρηση λιποπρωτεινών  
Μεταβολισμός λιποπρωτεϊνών
Μεταφορά του διαιτητικού λίπους
Μεταφορά των λιπιδίων που συντίθενται ενδογενώς
Μεταβολισμός των  LDL                  
Απομάκρυσνση της χοληστερόλης από τα κύτταρα
(ανάστροφη μεταφορά χοληστερόλης)   
Οι δύο κύριες οδοί του μεταβολισμού των λιποπρωτεινών     
Υποδοχείς των λιποπρωτείνων         
Αθηρογένεση   
Η εκτίμηση του καρδιαγγεακού κινδύνου                  

18. Βιοσύνθεση και αποικοδόμηση των αμινοξέων
ARawitch                                             
Μεταβολισμός αμινοξέων –Συνοπτική θεώρηση
Μεταβολισμός του αζώτου
Μεταβολισμός των ανθρακικών σκελετών των αμινοξέων  
Βιοσύνθεση αμινοξέων                                 
Κληρονομικά νοσήματα και μεταβολισμόε των αμινοξέων   
Μόρια μεταβίβασης σημάτων

19.Μύες: μεταβολισμός ενέργειας και συστολή
J Baynes
Εισαγωγή
Δομή των μυών
Πρωτεΐνες των μυών
Καρδιακός και λείοι μύες
Μεταβολισμός ενέργειας των μυών

20. Ομοιόσταση γλυκόζης και μεταβολισμός
καύσιμων ενώσεων
ΜΗ Dominiczak
Τα μεταβολικά καύσιμα
Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ οργάνων και καυσίμων ενώσεων
Ομοιόσταση της γλυκόζης
Λεπτή ρύθμιση του μεταβολισμού των καυσίμων ενώσεων
Υπογλυκαιμία     
Αξιολόγηση της κατάστασης του μεταβολισμού των καύσιμων ενώσεων  
Ο μεταβολισμός μετά από γεύμα και σε νηστεία  (ορολογία)            
Μεταπορροφητική κατάσταση         
Παρατεταμένη νηστεία και ασιτία                     
Στρες και μεταβολική απάντηση στην ιστική βλάβη    
Σακχαρώδης διαβήτης: μια διαταραχή του μεταβολισμού
των καυσίμων ενώσεων               
Ο μεταβολισμός στο διαβήτη                  

21. Ισοζύγιο ύδατος και ηλεκτρολυτών ΄νεφρική λειτουργία
Μ Szczepanska-Konkel, G Beastall  and ΜΗ  Dominiczak
Το νερό του ανθρώπινου σώματος
Ωσμωτικότητα και όγκος των υγρών του σώματος            
Ισοζύγιο ύδατος  
Ο νεφρός  
Το σπειραματικό διήθημα                     
Το σύστημα ρενίνης –αγγειοτασίνης           
Ο μεταβολισμός του ύδατος έχει στενή σχέση με το
μεταβολισμό του νατρίου
Νεφρική κάθαρση και ρυθμός σπειραματικης διήθησης
Η   σημασία της  συγκέντρωσης του καλίου στο πλάσμα
Η ADH και το σύστημα ρενίνης αγγειοτασίνης στις διαταραχές του
ύδατος και των ηλεκτρολυτών

22. Πνεύμονες και νεφροί: ο έλεγχος της οξεοβασικής ισορροπίας
ΜΗ Dominiczak and M Szczapanska-Konkel
Η οξεοβασική ισορροπία Τα ρυθμιστικά συστήματα του οργανισμού
Μέτρηση αερίων αίματος
Ο πνεύμονας
Η διαχείριση του διοξειδίου του άνθρακα
Ο νεφρός Μεταβολικές και αναπνευστικές οξεοβασικές διαταραχές

23. Ασβέστιο και μεταβολισμός των οστών
W Fraser
Μεταβολισμός ασβεστίου
Παράγοντες που επηρεάζουν την ομοιόσταση του ασβεστίου
Απορρόφηση και απέκκριση ασβεστίου
Διαταραχές του μεταβολισμού του ασβεστίου και των
οστών: Υπερασβεστιαιμία  
Διαταραχές του μεταβολισμού του ασβεστίου και των οστών:
Υπασβεστιαιμία  
Μεταβολικά νοσήματα των οστών

24. Σύνθετοι υδατάνθρακες: γλυκοπρωτεΐνες
A Elbein
Εισαγωγή
Δομές και δεσμοί   
Αλληλομετατροπές των σακχάρων των τροφών   
Άλλοι οδοί μεταβολισμού των νουκλεοτιδικων σακχάρων       
Βιοσύνθεση ολισακχαριτών                   
Λειτουργίες των ολιγοσακχαριτών αλυσίδων των γλυκοπρωτεϊνών

25. Σύνθετα λιπίδια
AElbein                     
Γλυκεροφωσφορολιπίδια (φωσφολιπίδια)  
Σφιγγολιπίδια      

26. Η εξωκυττάρια θεμέλια ουσία
A Elbein and GP Kaushal
Κολλαγόνο      
Μη κολλαγονώδεις πρωτεΐνες στην ΕΘΟ   
Πρωτεογλυκάνες            

27. Ειδικές λειτουργίες του ήπατος
A F Jones
Σύνθεση αίμης        347
Μεταβολισμός χολερυθρίνης                      
Μεταβολισμός των χολικών οξέων            
Ο κύκλος της ουρίας και η αμμωνία         
Ηπατικός μεταβολισμός των πρωτεϊνών                
Ηπατοτοξικότητα φαρμάκων
Βιοχημικές δοκιμασίες της ηπατικής λειτουργίας
Ταξινόμηση των ηπατικών νοσημάτων
Γενετικές αιτίες ικτέρου

28. Βιοσύνθεση και αποικοδόμηση των νουκλεοτιδίων
R Thornburg
Συνοπτική θεώρηση του μευταβολισμού των νουκλεοτιδίων

29. DNA
R Thornburg
Δομή του δεοξυριβονουκλεικού οξέος (DNA)            
Ο κυτταρικός κύκλος                                       
Οξειδωτική βλάβη στο DNA    

30. Ριβονουκλεϊκό Οξύ
G Bannon
Η μοριακή ανατομία των μορίων RNA   
RNA πολυμεράσες
Η διαδικασία της μεταγραφής                
Μετα-μεταγραφική ωρίμανση    

31. Σύνθεση πρωτεϊνών
GBannon
Ο γενετικός κώδικας           
Η μηχανή της πρωτεινοσύνθεσης          
Η διαδικασία της πρωτεινοσύνθεσης                       
Καθοδήγηση πρωτεινών και ματα-ματαφραστικές τροποποιήσεις

32. Ρύθμιση της έκφρασης των γονιδίων
AJamieson
Οι βασικοί μηχανισμοί της έλφρασης των γονιδίων  
Υποδοχείς στεροειδών                 
Εναλλακτικές προσεγγίσεις στην γονιδιακή ρύθμιση στον άνθρωπο

33. Τεχνολογία ανασυνδυασμένου
A Jamieson
Εισαγωγή                      
Υβριδισμός  
Αποθήκευση DNA 
Πολλαπλή αντιγραφή και κλωνοποίηση DNA  
Ειδικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση του DNA     
Άλλοι μέθοδοι ανίχνευσης της ποικιλότητας DNA      

34. Η ανοσιακή απάντηση
A Farrell
Εισαγωγή
Η μη ειδική ανοσιακή απάντηση
Η ειδική ανοσιακή απάντηση
Λεμφικά όργανα και η κυκλοφορία μεταξύ τους
Κυκλοφορία λεμφοκυττάρων
Λεμφοκύτταρα
Μόρια που εμπλέκονται στην αναγνωρίση του αντιγόνου   
Η αντίδραση στο αντιγόνο, η ανοσιακή απάντηση εναντίον του και η εξάλειψη του    
Μείζον σύστημα ιστοσυμβατότητας                     
Πρότυπα και περιορισμός έκφρασης του MHC          
Χημική ειδική ανοσική απάντηση 
Τα κυτταρικά και μοριακά στοιχεία της ολοκληρωμένης  ανοσιακής απάντησης     
Ανοσολογικές διαταραχές      

35. Βιοχημεία της ενδοκρινολογίας
G Beastall
Εισαγωγή          
Το ρυθμιστικό σύστημα υποφθαλμός – υπόφυση         
Ο άξονας του υποθαλάμου- υπόφυσης θυροειδούς αδένα
Ο άξονας υποθαλάμου –υπόφυσης επινεφριδίων   
Ο άξπνας υποθαλάου –υπόφυσης γονάδων            
Ο άξονας της αυξητικής ορμόνης
Ο άξονας της προλακτίνης  

36. Μεμβρανικοί υποδοχείς και μεταβίβαση σημάτων
Μ Harriett
Υποδοχείς της κυτταρικής μεμβράνης  
Δεύτεροι αγγελιοφόροι            

37. Νευροχημεία
Ε Thompson
Ο εγκέφαλος και τα περιφερικά νεύρα  
Τα διαφορετικά κύτταρα του νευρικού συστήματος  
Συναπτική μεταβίβαση                   
Ο μηχανισμός της όρασης           

38. Νευροδιαβιβαστές
D Shapiro
Νευροδιαβιβαστές  
Μεταβίβαση νευρικού ερεθίσματος
Ρύθμιση της δράσης των νευροδιαβιβαστών
Νευροδιαβιβαστές: οι διάφορες κατηγορίες

39.Κυτταρική αύξηση και διαφοροποίηση, και καρκίνο
Μ Harriett
Ο κυτταρικός κύκλος         
Αυξητικοί παράγοντες  
Απόπτωση                 
Καρκίνος          
Παράρτημα το συνοπτικό διάγραμμα της Βιοχημείας
Ερωτήσεις και απαντήσεις
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής   
Κλινικά προβλήματα
Ερωτήσεις με σύντομη απάντηση
Απαντήσεις ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής
Απαντήσεις στα κλινικά προβλήματα
Σύντομες απαντήσεις
Συντομογραφίες
Ευρετήριο


Εκδότης: Παρισιάνου Α.Ε.

ISBN_13: 978-960-394-302-0

Έτος: 2004

Συντελεστής: Προυκάκης, Χαράλαμπος Χ.

Σελίδες: 450