Ιατρική φυσική 3ος

Ηλεκτρισμός

49.23 

Περιεχόμενα

1. Κινητική Θεωρία της Θερμότητας - Θερμοκρασία
1.1 Εισαγωγή       
1.2 Θερμική Διαστολή    
1.3 Μέτρηση της Θερμοκρασίας     
Βιβλιογραφία.    

2. Θερμιδομετρία - Θερμική Αγωγή.
2.1  Εισαγωγή στη Θερμιδομετρία - Θεμελιώδης Νόμος   
2.2 Μετάδοση της Θερμότητας  
2.2.1  Μετάδοση της Θερμότητας με `Αγωγή   
2.2.2 Μετάδοση της Θερμότητας με Μεταφορά "Υλης    
2.2.3 Μετάδοση της Θερμότητας με Μεταφορά Λανθάνουσας Θερμότητας   
2.2.4 Μετάδοση της Θερμότητας με `Ακτινοβολία  
Βιβλιογραφία    

3.  Ιατρικές Εφαρμογές της Θερμότητας
3.1  Βιολογικές Επιδράσεις της Θερμικής Ενέργειας  
3.1.1  Εισαγωγή       
3.1.2 Κρυοβιολογία.    
3.1.3 Θερμοβιολογία     
3.2 Ιατρική Θερμομέτρηση    
3.3  Θερμογραφία    
3.4 Θερμορρύθμιση      
Βιβλιογραφία      

4. Εφαρμογή της Θερμοδυναμικής στη Βιολογία
4.1  Εισαγωγή     
4.2 Πρώτος Θερμοδυναμικός Νόμος    
4.3 Δεύτερος Θερμοδυναμικός Νόμος    
4.4 Θερμικές και Ψυκτικές Μηχανές     
4.5  `Αντιστρεπτές και μη Αντιστρεπτές Μεταβολές   
4.6 `Εφαρμογή της Θερμοδυναμικής στη Βιολογία     
4.6.1  Ενθαλπία       
4.6.2  `Ελεύθερη `Ενέργεια  
4.6.3 Εισαγωγή στην θερμοδυναμική των βιοχημικών αντιδράσεων
Βιβλιογραφία

5. Εισαγωγή στην Φυσική του περιβάλλοντος και την Ρύπανση του
5.1 Γενικότητες  
5.2 Ρύπανση της ατμόσφαιρας  
5.3 Επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας στην ατμόσφαιρα  
5.4 Ομίχλη, νέφη, Κατακριμωίσματα 
5.5 Καιρός και κλίμα  
Βιβλιογραφία 
Ευρετήριο

Εκδότης: Παρισιάνου Α.Ε.

ISBN_13: 978-960-394-304-4

Έτος: 2004

Συντελεστής: Προυκάκης, Χαράλαμπος Χ.

Σελίδες: 136