Ιατρική φυσική

Βιοηλεκτρισμός, οπτική, θερμότητα - ψύχος

21.10 

Σκοπός του βιβλίου είναι να συνδέσει ορισμένους νόμους της φυσικής με τους ζωντανούς οργανισμούς. Κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει συνοπτικά ορισμένες αρχές της φυσικής, αλλά το μεγαλύτερο μέρος αφιερώνεται στις εφαρμογές της φυσικής στα διάφορα βιολογικά συστήματα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον στην Ιατρική. Χωρίζεται σε τρεις ενότητες: Βιοηλεκτρισμός, Οπτική, Θερμότητα - Ψύχος.

Εκδότης: Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

ISBN_13: 978-960-01-1341-9

Έτος: 2010

Συντελεστής: Τζαφλίδου, Μαργαρίτα

Σελίδες: 268