Ιατρικό ελληνοαγγλικό λεξικό

268.81 

Το "Ιατρικό ελληνο-αγγλικό λεξικό" σχεδιάστηκε με γνώμονα την εύκολη χρησιμοποίηση του και αποτελεί σημαντική προσφορά στην ελληνική βιβλιογραφία.

Απευθύνεται κυρίως σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, σε φοιτητές ιατρικής αλλά και σε άλλους επιστήμονες. Δεν περιορίζεται εις την απόδοση του ιατρικού όρου εις την αγγλική και την προφορά του, αλλά δίδεται βραχεία ή εκτεταμένη επεξήγηση ή σχολιασμός στην ελληνική.

Μπορεί έτσι να φανεί χρήσιμο όχι μόνο στον επιστήμονα που ψάχνει γιά την μετάφραση ενός συγκεκριμένου όρου, ή σε όποιον θέλει να είναι σίγουρος γιά την ακριβή έννοια του όρου που θέλει να χρησιμοποιήσει, αλλά και στον ιδιώτη που ψάχνει να καταλάβει την έννοια ενός ιατρικού όρου.

Ορισμένα λήμματα είναι μεγάλα με υποκατηγορίες όπως π.χ. εις το λήμμα Κίρρωσεις, όπου αναφέρονται 26 υποκατηγορίες με βραχεία επεξήγηση πρίν δοθεί η μετάφρασή τους και η σχετική προφορά τους.

Προλογίζεται από τον ακαδημαΐκό καθ. κ. Γρηγόριο Σκαλκέα οποίος μεταξύ άλλων αναφέρει: Η έκδοση αυτού του λεξικού συμβάλει και συμπληρώνει ένα κενό στην βιο-ιατρική λεξικογραφία.

Εκδότης: Μέτρον

ISBN_13: 978-960-7201-78-2

Έτος: 2009

Συντελεστής: Ιατρίδης, Σωτήριος

Σελίδες: 1500