Ιατροί και ιατρική στη Θράκη

0.00 

[...] Παραδοσιακές ιατρικές οικογένειες όπως των Καραθεοδωρή, των Δοξιάδη, των Κύρκων, με γόνους που διέπρεψαν και πέραν της ιατρικής· σπουδές και μετοικήσεις στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα· διωγμοί από τους Βουλγάρους και τους Τούρκους· περνούν κινηματογραφικά από το αρχείο υλικό του Θ. Κυρκούδη.
Με την περιήγησή του σε διάσπαρτα Θρακικά αρχεία, κρατικά και ιδιωτικά, και με ασήμαντη βοήθεια από την Βουλγαρική και Τουρκική πλευρά για ευνόητους λόγους, ο Θ. Κυρκούδης καταφέρνει να μας δώσει μία ιδέα της υγειονομικής καλύψεως της Θράκης από την Κωνσταντινούπολη (μη συμπεριλαμβανομένης για τους λόγους που εξηγεί) μέχρι την Φιλιππούπολη και τον Στενήμαχο, από το Ελληνικό (και εν μέρει από το Αρμενικό) στοιχείο. [...]

(από τον πρόλογο, Διονύσιος Βαρελάς)

Εκδότης: Ιδιωτική Έκδοση

ISBN_13: 978-960-630-369-2

Έτος: 2005

Συντελεστής: Κυρκούδης, Θεόδωρος

Σελίδες: 112