Ιατροδικαστική διερεύνηση των αιφνίδιων θανάτων από το καρδιαγγειακό σύστημα

37.45 

Περιεχόμενα

Πρόλογος vii
Εισαγωγή 

Κεφάλαιο 1 Γενικά περί αιφνιδίου θανάτου
από το καρδιαγγειακό σύστημα
1. Η έννοια του αιφνιδίου θανάτου 
2. Αιφνίδιος θάνατος από παθήσεις
του καρδιαγγειακού συστήματος

Κεφάλαιο 2 Εξέταση του καρδιαγγειακού συστήματος
1. Στοιχεία ανατομικής της καρδιάς
2. Αιμάτωση της καρδιάς
3. Ιατροδικαστική εξέταση της καρδιάς και των αγγείων

Κεφάλαιο 3 Παθήσεις των αγγείων
Εισαγωγή
Παθήσεις των αρτηριών 
1. Αθηροσκλήρυνση
2. Ανευρύσματα
3. Αγγειίτιδες
Παθήσεις των φλεβών
Εμβολή
Νεοπλάσματα των αγγείων

Κεφάλαιο 4 Αιφνίδιος θάνατος των ενηλίκων από παθήσεις
του καρδιαγγειακού συστήματος
1. Παθήσεις της καρδιάς
Στεφανιαία νόσος
Έμφραγμα του μυοκαρδίου             
Επιπλοκές του εμφράγματος του μυοκαρδίου
Εκτίμηση της ηλικίας του εμφράγματος
H στεφανιαία νόσος ως αιτία αιφνιδίου θανάτου
Πρωτοπαθή μυοκαρδιακά νοσήματα
Μυοκαρδιοπάθειες
α. Μυοκαρδίτις
β. Μυοκαρδίτιδα και αιφνίδιος θάνατος
γ. Μη φλεγμονώδεις μυοκαρδιοπάθειες
δ. Υπερτασική μυοκαρδιοπάθεια
Γεροντική εκφύλιση του μυοκαρδίου
2. Παθήσεις του περικαρδίου
3. Παθήσεις του ενδοκαρδίου
4. Παθήσεις των βαλβίδων
5. Νεοπλάσματα της καρδιάς

Κεφάλαιο 5 Αιφνίδιος θάνατος από το καρδιαγγειακό σύστημα
σε άτομα ηλικίας μικρότερης των 40 ετών
1. Συγγενείς ανωμαλίες των στεφανιαίων αρτηριών
2. Πρώιμη στεφανιαία νόσος
3. Έμφραγμα του μυοκαρδίου σε άτομα με φυσιολογικές
στεφανιαίες αρτηρίες
4. Ανωμαλίες του καρδιακού συστήματος αγωγής
5. Σύνδρομο μακρού QT
6. Πρόπτωση μιτροειδούς
7. Σύνδρομο Marfan
8. Αιφνίδιος θάνατος χωρίς δομικές ανωμαλίες της καρδιάς

Κεφάλαιο 6 Αιφνίδιος θάνατος από το καρδιαγγειακό σύστημα
στην παιδική και στην εφηβική ηλικία
Συγγενείς καρδιοπάθειες
Άλλα νοσήματα εκτός από τις συγγενείς καρδιοπάθειες
Αρτηριίτις των στεφανιαίων αρτηριών

Κεφάλαιο 7 Αιφνίδιος θάνατος από το καρδιαγγειακό σύστημα
σε ειδικές ομάδες του πληθυσμού
Αιφνίδιος καρδιακός θάνατος των αθλητών
Commotio cordis 
Αιφνίδιος καρδιακός θάνατος σε γυναίκες

Κεφάλαιο 8 Αιφνίδιος θάνατος μετά από καρδιοχειρουργικές
επεμβάσεις
Μετεγχειρητικές επιπλοκές των επεμβάσεων
στα στεφανιαία αγγεία
Επιπλοκές των προσθετικών βαλβίδων
Ιατροδικαστική διερεύνηση
Παραρτήματα
1. Ταξινόμηση των νοσημάτων του
καρδιαγγειακού κατά ICD-9
2. Ταξινόμηση των νοσημάτων του
καρδιαγγειακού κατά ICD-10
Ευρετήριο

Εκδότης: Παρισιάνου Α.Ε.

ISBN_13: 978-960-394-264-1

Έτος: 2004

Συντελεστής: Σπηλιοπούλου, Χαρά

Σελίδες: 228