Ιατροσοφία

Περί διαφόρων ιατρικών εις πάσαν ασθένειαν και άλλων τινών

26.37 

Εν ω περιέχονται περί διαφόρων ιατρικών εις πάσαν ασθένειαν και άλλων τινών έτι παραγγέλματα περί υγείας και φαγητών περί φύσεως και γεννημάτων ιατρεία

Επιμελώς διορθωθέν κατά την έκδοσιν της Βενετίας 1670

Έκδοσης εμπλουτισμένη με τας εικόνας των ιατρικών φυτών ήγουν πάντων βοτάνων

Εκδότης: Βασίλης Καμπόλης

ISBN_13: 978-960-99818-1-1

Έτος: 2012

Συντελεστής: Αγάπιος, Μοναχός ο Κρης

Σελίδες: 299