Ιατροσόφιον του δέκατου όγδοου αιώνα

33.76 

Το έργο, σε χειρόγραφη μορφή, βρίσκεται στην Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη του Ιασίου, με την ένδειξη Ms 161, IV 35. Είναι χειρόγραφος κώδικας σταχωμένος, σελίδων 207, διαστάσεων 18,7 cm Χ 26,7 cm.
Στην αρχή του κώδικα υπάρχουν μερικά φύλλα με άσχετες προς το ιιατροσόφι σημειώσεις και ένα φύλλο, που δεν σελιδαριθμείται μαζί με το ιατροσόφι, το οποίο αρχίζει με τη σ. 1 του επόμενου φύλλου. Σ` αυτό, το εκτός κειμένου φύλλο, υπάρχει το όνομα Γεώργιος Ολυμπιώτης και κάποιες -δυσανάγνωστες- ιατροσοφικές συνταγές, που φαίνεται ότι αποτελούσαν ομοειδείς προσθήκες, χρήσιμες στο χφ. Δυστυχώς από το χφ. έχουν εκπέσει οι σσ. 31 και 32 - τον αρ. 30 ακολουθεί ο αρ. 33. Ότι πράγματι απουσιάζει το φύλλο με τις σσ. 31-32, αποδεικνύεται από το ότι λείπει το υπόλοιπο του κεφ. λε`, το κεφ. στ`, σχεδόν ολόκληρο το κεφ. λζ` και από το ότι η λ. τα περ του τέλους της σ. 30 δεν επαναλαμβάνεται στην επόμενη σελίδα, όπως κατά κανόνα γίνεται με το τέλος και την αρχή των άλλων σελίδων.
Το χφ. έχει γραφεί από δύο διαφορετικούς γραφείς. Ο πρώτος αρχίζει από τη σελίδα 1 και τελειώνει στη μέση περίπου της σ. 109 και ο δεύτερος συνεχίζει από το σημείο αυτό και τελειώνει στην τελευταία σελίδα, τη 207 (βλ. φωτοτυπία της σ. 109 στο τέλος της Εισαγωγής). Είναι αυταπόδεικτο ότι και οι δύο γραφείς γνωρίζουν πολύ καλά την ελληνική γλώσσα και την ορθογραφία της. Μπορούμε επίσης να πούμε ότι και ο γραφικός τους χαρακτήρας είναι επίσης πολύ καλός. [...]
Σήμερα βέβαια οι ιατρικές συνταγές του ιατροσοφίου είναι ίσως εντελώς άχρηστες για τους γιατρούς. Νομίζω όμως ότι είναι χρήσιμο για τους βοτανολόγους, τους φαρμακολόγους και τους ιστορικούς της Ιατρικής. Για ένα μελετητή της ιστορίας της γλώσσας μας το χειρόγραφο είναι ασφαλώς μεγάλου ενδιαφέροντος. [...]


[Απόσπασμα από το κείμενο της εισαγωγής της έκδοσης]

Εκδότης: Εκδόσεις Βερέττας

ISBN_13: 978-960-6712-79-1

Έτος: 2012

Συντελεστής: Μηνάς, Κωνσταντίνος Μ.

Σελίδες: 328