Ιατροφαρμακευτικός οδηγός 2011

42.20 

Το `Litsas Pharma Index` είναι ένας εύχρηστος Ιατροφαρμακευτικός Οδηγός, έγκυρος, πρακτικός και σύγχρονος, ο μοναδικός με όλα τα κυκλοφορούντα σήμερα στην Ελλάδα ιδιοσκευάσματα.
Στη νέα του έκδοση έχουν προστεθεί όλα τα πρόσφατα κυκλοφορήσαντα ιδιοσκευάσματα, ενώ το τρίτο τμήμα του βιβλίου ξαναγράφηκε και εμπλουτίσθηκε με τις νέες φαρμακευτικές ουσίες, και συμπληρώθηκε με τις καινούργιες ενδείξεις-αντενδείξεις και τις παρενέργειές τους.
Το βιβλίο αποτελείται από τρία μέρη:
Στο πρώτο μέρος αναφέρονται αλφαβητικά οι κύριες γενικές ενδείξεις με τις ομάδες των φαρμακευτικών ουσιών που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία τους.
Στο δεύτερο μέρος παρατίθενται με αλφαβητική σειρά τα ιδιοσκευάσματα και για καθένα από αυτά στοιχεία για την παρασκευάστρια εταιρεία, την κύρια γενική ένδειξη, τις περιεχόμενες φαρμακευτικές ουσίες, τις εμπορικές μορφές (συσκευασία), τη δοσολογία, καθώς και τα συναφή σκευάσματα.
Στο τρίτο μέρος αναγράφονται αναλυτικά οι φαρμακευτικές ουσίες με τις ενδείξεις, τις αντενδείξεις και τις παρενέργειές τους, καθώς και παραπομπές για την ανεύρεση των αντίστοιχων εμπορικών σκευασμάτων.


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

Εκδότης: Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας

ISBN_13: 978-960-372-102-4

Έτος: 2011

Συντελεστής: Λίτσας, Κ.

Σελίδες: 848