Ιδέες για την πολιτική κατανόηση της εποχής μας

Έρευνα των ζωντανών προβλημάτων της με αφορμή κριτική των Πολιτικών θεμάτων του Γεωργίου Παπανδρέου

3.15 

Εκδότης: Σάκκουλας Αντ. Ν.

ISBN_13:

Έτος: 1988

Συντελεστής: Δασκαλάκης, Γεώργιος Δ.

Σελίδες: 202