Ιδέες και επιχειρήματα για την έκφραση – έκθεση

Για το λύκειο και τις πανελλήνιες εξετάσεις

15.83 

Το βιβλίο περιέχει δεκατρείς (13) βασικές θεματικές ενότητες και επιδιώκει να αποτελέσει μία πρωτότυπη και ολοκληρωμένη προσέγγιση των θεματικών κύκλων της Έκφρασης Έκθεσης στο Λύκειο.
Κάθε θεματική ενότητα περιέχει:
- Ποικιλία κειμένων (από κλασικά κείμενα του δοκιμιακού λόγου μέχρι σύγχρονα άρθρα και επιφυλλίδες) για τη βαθύτερη και πιο σφαιρική προσέγγιση του περιεχομένου
- Πίνακες ορισμών ειδικού και γενικού λεξιλογίου
- Διάφορους τύπους ερωτήσεων για την ουσιαστική ανάγνωση - μελέτη των κειμένων
- Διαγράμματα οργάνωσης και κωδικοποίησης των επιχειρημάτων
- Γλωσσικά παιχνίδια, ασκήσεις για ρητορικούς αγώνες με ομαδοσυνεργατικό προσανατολισμό
- Μεθοδολογία νοηματικής σύνδεσης των φαινομενικά μακρινών θεματικών ενοτήτων
- Κριτήρια αξιολόγησης με διαβαθμισμένης δυσκολίας ερωτήσεις και πρωτότυπες εργασίες παραγωγής γραπτού λόγου


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Εκδότης: Κέδρος

ISBN_13: 978-960-04-3481-1

Έτος: 2007

Συντελεστής: Γιαβρής, Άρης

Σελίδες: 407