Ιδιοκτησία και περιβάλλον. Στάθμιση εννόμων αγαθών και δικαιωμάτων στο Ελληνικό, Ευρωπαϊκό και Αμερικανικό Δίκαιο

36.56 

Εκδότης: Σάκκουλας Αντ. Ν.

ISBN_13: 978-960-15-1966-1

Έτος: 2007

Συντελεστής:

Σελίδες: 327