Ιδιομορφίες της ανάπτυξης στη νότια Ευρώπη

Υπάρχει νοτιοευρωπαϊκό μοντέλο;

19.69 

Εξαντλημένο

Ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες και τα κοινά χαρακτηριστικά της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στις χώρες της Νότιας Ευρώπης σε σύγκριση μ` αυτές της Δυτικής και της Ανατολικής Ευρώπης; Είναι τόσα και τέτοια που να στοιχειοθετούν ιδιαίτερο νοτιοευρωπαϊκό μοντέλο ανάπτυξης; Σ` αυτά και σε άλλα συναφή ζητήματα αναζητεί απάντηση ο συγγραφέας. Το αντικείμενο της έρευνάς του συνδέεται στενά με μια σειρά επίκαιρα θεωρητικά και πρακτικά θέματα των κοινωνικών επιστημών και της αναπτυξιακής στρατηγικής. Τέτοια θέματα είναι: η ανάπτυξη και η υπανάπτυξη, το κέντρο και η περιφέρεια, η εσωστρέφεια και η εξωστρέφεια, η εξαρτημένη και η αυτοδύναμη ανάπτυξη, η εντατική και εντατική μεγέθυνση, το κοινωνικό περιεχόμενο της οικονομικής μεγέθυνσης, τα χαρακτηριστικά του νέου μοντέλου ανάπτυξης. [...]

Εκδότης: Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών

ISBN_13:

Έτος: 1985

Συντελεστής: Μπαμπανάσης, Στέργιος

Σελίδες: 432